arrow down Kreidler logo arrow down

Techniek Schema - Schema 395.03.96_1 - Kreidler Flory 23 met R.A.W. nabouw

Techniek Schema

Schema ID

2.848.417

Framenummers

Van

2.848.417

Tot

n.b.

Omschrijving

  • Bosch 6 Volt 19/10/5 Watt
  • Kreidler Flory 23 met R.A.W. nabouw
  • van framenummer 2.848.417 tot ~

Gerelateerde Ontsteking

Ontsteking - Bosch 6 Volt 19/10/5 Watt