arrow down Kreidler logo arrow down

Techniek Schema - Schema 285.02.95 - Kreidler Flory R.A.W. nabouw

Techniek Schema

Schema ID

2.610.001

Framenummers

Van

2.610.001

Tot

n.b.

Omschrijving

  • Boch 6 Volt 19/10/5 Watt
  • Kreidler Flory 22
  • vanaf framenummer 2.610.001 tot ~

Gerelateerde Ontsteking

Ontsteking - Bosch 6 Volt 19/10/5 Watt