arrow down Kreidler logo arrow down

Kreidlerdatabase - 1971-02 - Controlepunten Florett RS

Kreidlerdatabase

Betreft: belangrijke controlepunten voor Kreidler Florett RS (motorrijwiel).

 1. Het ontstekingstijdstip van de Kreidler RS mag niet vroeger staan dan 0,9 - 1,1 mm. voor het bovenste dode punt (= 15- 17 krukgraden). Veranderen van het ontstekingstijdstip kan oververhitting veroorzaken met alle nare gevolgen van dien. Wanneer de ontsteking te vroeg staat, of wanneer de bougie niet de juiste warmtegraad heeft, zal een gepingel in de cylinder hoorbaar worden.
 2. Een regelmatige controle van het ontstekingstijdstip is dus erg belangrijk.
  Deze controle vindt plaats bij de eerste service-beurt en dan na iedere 1.500 km. De schroef waarmee de kontaktpuntjes worden bevestigd, moet goed worden aangedraaid. Wanneer dit niet gebeurt zal het ontstekingstijdstip veranderen. Een verandering van 0,1 mm. brengt al een verandering van 5- 8 teweeg. I.p.v. 15- 17° voorontsteking wordt dit dan 20- 25°. Om de juiste afstelling van de ontsteking te bereiken, adviseren wij u het gebruik van een meetklok of een testapparaat, bijv. van het merk Bosch. Bestelnrs. resp. 1 687233011 en 0681169016.
 3. Met betrekking tot de bougie kan nog worden opgemerkt dat alleen Beru 260/14 of Bosch 260/M 1 moet worden toegepast. Bougies met een lagere warmtegraad of van een andere constructie, hebben zelfontbranding tot gevolg.
 4. Door deze zelfontbranding raakt de motor oververhit, waardoor schade aan de motor kan ontstaan. Wanneer door oververhitting enige schade aan de motor is ontstaan, kan men hierop geen garantie-aanspraken doen gelden.
 5. Wanneer er aanleiding bestaat een koppakking te monteren, dan dient men een koppakking van aluminium toe te passen (goede warmte-geleidings-coëfficiënt).
 6. De cylinderkopbouten moeten niet kruislings worden aangetrokken, maar eerst de 2 bouten aan de brede zijde en daarna de 2 bouten aan de smalle zijde en wel met 1,5 kgm. (zie tekening)
  A = brede carterhelft (eerst aantrekken)
  B = smalle carterhelft (daarna aantrekken)
 7. Aan de normale benzine moet een niet zelf mengende olie worden toegevoegd en wel SAE 50 !! Verhouding olie: benzine 1 : 25.
  Na iedere 3.000 km. moet de dan eventueel aanwezige koolaanslag die zich in de zuigerveersponningen bevindt, worden verwijderd.

  Amsterdam, februari 1971.