arrow down Kreidler logo arrow down

Kreidlerdatabase - Frank Sinatra - It's his World

Maloud - Frank Sinatra

'Vanavond komt Frank Sinatra op televisie'

In 1965 - ik was toen 11 jaar - waarschuwde mijn vader me.
Het programma heet "A man and his music".
Ik keek met hem mee en was meteen verkocht.
(Ondanks dat het nog een zwart-wit televisie was)

Ongetwijfeld de man met de grootste invloed op de lichte muziek. Dat is Frank Sinatra.
Zo wou ik ook zijn .
Alles wat daar stond wou ik ook zijn, allure en klasse (class !!!).

Later ging ik er iets genuanceerder over denken.
Natuurlijk, zingen kon hij en muzikaal zat het allemaal best in elkaar maar je hoorde ook soms rare dingen.
Het mooiste samengevat kun je zeggen:

Bewonderd om wat hij kon, gehaat om wat hij (soms) deed.

Maloud - Frank Sinatra

Opeens zou Sinatra naar Nederland komen.

Lou van Rees liet Sinatra optreden in het concertgebouw.
Wat had ik daar graag naartoe gewild.

Maar ja, ik zat toen in militaire dienst en van ƒ 400,- in de maand zat er dus geen kaartje in !!!
De kaarten werden ook 'zwart' te koop aangeboden voor ..... ƒ 400.-

Dat is jarenlang een frustratie voor me geweest.
Sinatra in Nederland en er niet naartoe kunnen.

Ik heb me toen voorgenomen als hij een volgende keer zou komen er absoluut heen te gaan.

Maloud - Frank Sinatra

Lidmaatschap International Sinatra Society Holland

In 1984 werd de International Sinatra Society Holland opgericht.
Uiteraard werd ik meteen lid (nr. 75).
(En natuurlijk hoorde ik dit 's morgens bij Willem O'Duijs.)

Maloud - Frank Sinatra

Sinatra voor de tweede keer naar Nederland

In 1989 kwam Sinatra voor de tweede keer naar Nederland, Ahoy.
Mijn vrouw verraste mij met kaartjes en uiteraard gingen we er naartoe.

In het verleden was ik al een aantal keren bij Ahoy geweest en zodoende wist ik waar de artiesten aankwamen.
Aangezien we er vroeg genoeg waren, MOEST ik een glimp zien van Sinatra dichtbij.

Op een gegeven moment zag ik acht !!! motoragenten, waarna de Fleetwood van Freddie Heineken aan kwam rijden.
De Fleetwood werd op de stoep geparkeerd, Jilly Rizzo (zijn lijfwacht sinds vele jaren) stapte uit en keek of de 'kust veilig' was en knikte naar Frank Sinatra.
Daar op nog geen 10 meter afstand stond Sinatra, zo dichtbij en toch zo onbereikbaar.

Sinatra, op z'n gemak, stapte uit. keek eens om zich heen, keek eens omhoog (waar ik met mijn vrouw stond, die dit kan getuigen) keek me recht in mijn ogen en stak zijn hand op in een gebaar van "alles goed Lou" alsof hij mij duidelijk herkende....

Ongelofelijk, als ik er aan terugdenk lopen er nog koude rillingen over mijn rug.