Kreidler logo

Techniek Schema - Schema 395.01.99 - Kreidler Flory 23 met toerenteller

Techniek Schema

Schema ID

2.820.765

Framenummers

Van

2.820.765

Tot

n.b.

Omschrijving

  • Bosch Vliegwiel-Magneet ontsteking 6 V 19/5 Watt
  • Kreidler Flory 23 met toerenteller
  • Framenummer vanaf 2.820.765 tot

Gerelateerde Ontsteking

Ontsteking - Bosch 6 Volt 19/5 Watt