Kreidler logo

Kreidlerdatabase - Bougie problemen

Kreidlerdatabase

Bij tweetakt motoren kan men veel zien aan de bougie.

Hieronder een opsomming waar u misschien iets aan heeft !

Kreidlerdatabase

01 Brandstofadditieven

 • uiterlijk: roodachtige / bruine of paarse afzettingen / verkleuring op de isolator basis
 • Oorzaak: gebruik van brandstofadditieven
 • Effect: vonkoverslag. Brandstofadditieven zijn normaal gesproken niet geleidend. Sommige zijn echter geleidend en er kunnen vonken optreden als er overmatige afzettingen worden gevormd
 • Remedie: vervang bougies en zorg ervoor dat alle gebruikte additieven geschikt zijn voor de ontstekings- en uitlaatsystemen van de motorfabrikant en in de juiste verhouding worden toegevoegd

Kreidlerdatabase

02 Versleten bougie

 • Uiterlijk: Midden- en / of grondelektroden zijn afgerond en de afstand is te groot
 • Oorzaak: Algemene slijtage (bougie heeft het einde van zijn levensduur bereikt). De grijsbruin / witte kleur geeft echter aan dat de bougie het juiste calorische waardebereik heeft en dat brandstof- / ontstekingssystemen over het algemeen in goede staat verkeren.
 • Effect: Een grotere elektrodeafstand vergroot de werklast van het ontstekingssysteem en veroorzaakt vonkoverslag, slecht brandstofverbruik en schade aan andere ontstekingscomponenten
 • Remedie: Het wordt aanbevolen om de bougie te vervangen door een nieuwe met hetzelfde warmtebereik

Kreidlerdatabase

03 As afzettingen

 • Uiterlijk: Lichtbruine aangekoekte afzettingen op het midden en / of de aardelektrode
 • Oorzaak: Vaak vanwege overmatige toevoegingen aan brandstof of olie, maar algemene motorslijtage kan een vergelijkbaar effect hebben op de bougie
 • Effect: As afzettingen kunnen de bougie afschermen en brand veroorzaken
 • Remedie: Zorg ervoor dat de bougie het juiste warmtebereik heeft en controleer op motorslijtage

Kreidlerdatabase

04 Voortijdige ontsteking

 • Uiterlijk: Smelten (of gedeeltelijk smelten) van de grond en / of midden elektrode
 • Oorzaak: Bougie te heet, arm lucht-brandstofmengsel, verkeerd ontstekingstijdstip, defect uitlaatgasrecirculatiesysteem, defecte pingelsensor, dwarsinductie in de bougiekabels of slijtage van motoronderdelen
 • Effect: Motorschade treedt op in extreme gevallen
 • Remedie: Zoek de oorzaak en verhelp deze. Vervang bougies zoals aanbevolen door de fabrikant

Kreidlerdatabase

05 Verkleuring door corona-ontlading

 • Uiterlijk: Verkleuring op de keramische isolator bij de schaal
 • Oorzaak: Olie- / gas deeltjes (in de bougie-boring) worden aangetrokken door een magnetisch veld dat wordt opgewekt door de hoogspanningsstroom die door de bougie stroomt
 • Effect: Geen aantasting van de bougie-functie
 • Remedie: Zorg er bij het installeren van nieuwe bougies voor dat de bougie boring schoon is

Kreidlerdatabase

06 Oververhitting

 • Uiterlijk: Limoen witte isolator (geen lichtbruine verkleuring), putjes of blaasjes op de elektroden. In sommige gevallen begint de isolator grijs of donkerblauw te worden
 • Oorzaak: Bougie met onjuist warmtebereik, onjuist ontstekingstijdstip, onvoldoende aanhaalmoment van bougie en algemene oververhitting van de motor
 • Effect: Over het algemeen slechte rij omstandigheden
 • Remedie: Zoek de oorzaak van de oververhitting en verhelp deze. Vervang bougies en let daarbij op het door de fabrikant aanbevolen warmtewaardebereik

Kreidlerdatabase

07 Olieafzettingen

 • Uiterlijk:
  Op de bougie basis verschijnt "natheid" als gevolg van smeerolie
 • Oorzaak: Olieafzettingen zijn meestal een teken van geavanceerde motorslijtage (overmatig olievolume in de verbrandingskamer), maar kunnen ook worden veroorzaakt door een storing in het carter ventilatiesysteem
 • Effect: Mislukt door olie-afzettingen die de bougiedop bedekken en voorkomen dat de vonk springt.
 • Remedie: Verhelp de oorzaak van het hoge olievolume in de verbrandingskamer en vervang de bougies

Kreidlerdatabase

08 Olie-koolstofafzettingen

 • Uiterlijk: Zachte, zwarte, roetige afzettingen op de bougie basis.
 • Oorzaak: Rijk lucht-brandstofmengsel, zwakke ontsteking, te koude bougie of herhaalde korte afstanden
 • Effect: Koolafzettingen zijn geleidend en kunnen kortsluiting veroorzaken, wat vaak kan leiden tot overslaan en schade aan de katalysator.
 • Remedie: Controleer brandstof- en ontstekingssystemen, algemene motorprestaties en rijstijl voordat u de bougie vervangt. Controleer of de juiste bougie (onderdeelnummer) wordt gebruikt voor de toepassing

Kreidlerdatabase

08 Vonk doorslag / overslag

 • Uiterlijk: zwarte brandwonden (sporen van roet) die verticaal naar de schaal op de bougie-isolator lopen.
 • Oorzaak: Stroomafvoer van de bovenste aansluiting van de bougie aan de buitenkant van de isolator naar aarde veroorzaakt door slecht passende / versleten bougie behuizing
 • Effect: motor slaat aan
 • Remedie: vervang de getroffen bougie (s) en bougiekabel

Kreidlerdatabase

09 Ontploffing

 • Uiterlijk: te zwak branden veroorzaakt zwarte / grijze vlekken op de isolator of de aardelektrode. Overmatige verbranding kan scheuren in de isolator of de aardelektrode veroorzaken of zelfs vernietigen
 • Oorzaak: Storing in het verbrandingsproces, veroorzaakt drukpieken / schokgolven in de verbrandingskamer. Kan worden veroorzaakt door: niet-functionerend uitlaatgasrecirculatiesysteem, defecte pingelsensor, mager lucht-brandstofmengsel, onjuist aantal brandstof octanen of onjuist ontstekingstijdstip en losse bougies
 • Effect: overslaan en / of over het algemeen slecht / onregelmatig lopen, wat kan leiden tot motorschade
 • Oplossing: zoek de oorzaak en vervang de bougies

Kreidlerdatabase

10 Ontploffing

 • Uiterlijk: te zwak branden veroorzaakt zwarte / grijze vlekken op de isolator of de aardelektrode. Overmatige verbranding kan scheuren in de isolator of de aardelektrode veroorzaken of zelfs vernietigen

  Oorzaak: Storing in het verbrandingsproces, veroorzaakt drukpieken / schokgolven in de verbrandingskamer. Kan worden veroorzaakt door: niet-functionerend uitlaatgasrecirculatiesysteem, defecte pingelsensor, mager lucht-brandstofmengsel, onjuist aantal brandstofoctetten of onjuist ontstekingstijdstip en losse bougies

  Effect: overslaan en / of over het algemeen slecht / onregelmatig lopen, wat kan leiden tot motorschade

  Oplossing: zoek de oorzaak en vervang de bougies

Kreidlerdatabase

11 Aanhalen van bougies

 • Uiterlijk: Bougie pakking was niet voldoende gecomprimeerd (zie foto's)
 • Oorzaak: Onjuist aandraaien van de bougie
 • Effect: Als de bougie te los zit, wordt de juiste warmteafvoer voorkomen, wat leidt tot oververhitting van de bougie. Dit kan voorontsteking veroorzaken. Als de bougie daarentegen te strak wordt aangedraaid, kunnen de isolator en interne componenten beschadigd raken en storingen veroorzaken
 • Oplossing: Draai de bougies vast met het door de fabrikant aanbevolen aanhaalmoment

Kreidlerdatabase

12 Normale slijtage / normale werking van de bougie

 • Uiterlijk: grijsbruine tot witte kleur rond de isolator op de kaarsvoet
 • Oorzaak: Bevestigt dat de bougie het juiste warmtebereik heeft en goed heeft gestookt. Geeft ook aan dat brandstof- en ontstekingssystemen efficiënt werken en dat de motor mechanisch gezond is
 • Oplossing: controleer de bougie-afstand en vervang deze volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Geen verdere actie vereist

Kreidlerdatabase

En ...

voor als het echt niet wil lukken: