Kreidler logo

Kreidlerdatabase - Angelo Damen

Kreidlerdatabase

Hoe het mis kan gaan bij de RDW - Angelo Damen

In showroomconditie, met glanzende lak en glimmend chroom.

Zo staat de Kreidler Florett op de oprit.

Maar de klassieke brommer is ook inzet van een al twee jaar durend bureaucratisch steekspel tussen burger en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Kreidlerdatabase

Hoorzittingen, bezwaarprocedures, rechtszaken

Hoorzittingen, bezwaarprocedures, rechtszaken, er wordt zelfs gesproken over ’forensisch voertuigonderzoek’ door gespecialiseerde politiemensen…
„Dit is de Kreidler uit mijn jeugd”, zegt Angelo Damen. „Ik reed er al in de jaren zeventig op en heb de brommer met liefde en passie gerestaureerd. Maar de openbare weg? Verboden terrein!”

Want volgens de RDW-keurmeesters is er iets mis met het framenummer van de rood-grijze tweewieler. ’Verdacht’, omdat tijdens spuit- en herstelwerk de ingeslagen cijfers van het ’voertuig identificatie nummer’ (VIN) deels zijn volgelopen met verf.

De combinatie 1054992 werd vervolgens door het reparatieteam met een beiteltje weer opengekrabd.
Om bij keuring niet op problemen te stuiten. En dat zou juist weer wijzen op mogelijke fraude met de Kreidler.

Kreidlerdatabase

’Eitank’

In de keuken van zijn woonboerderij slaat Angelo Damen een album open. Vergeelde foto’s, de zomer van 1979.

Als 15-jarige bestuurt hij de ’eitank’ op het ouderlijk tuindersbedrijf in het Westland, vader kijkt glimlachend toe.

Om te demonstreren dat de Kreidler er nog steeds vrolijk op los knettert, start Damen de brommer en rijdt een rondje om zijn huis.
Blauwe tweetakt rook, spinnend motortje, razendsnel door de drie stuurversnellingen richting top van 40 kilometer per uur. Angelo Damen straalt, net als destijds.

„Al sinds 2013, na voltooiing van de restauratie, knok ik om ’m op kenteken te krijgen”, legt hij uit. „Aan alle technische eisen is voldaan. Maar dat jaarlijkse klassiekersritje met kameraden uit vervlogen tijden kan ik op mijn buik schrijven.”

Want de RDW in Den Bosch kwam met twijfels en verdachtmakingen. ’Misschien is deze bromfiets wel omgekat’.

Kreidlerdatabase

Typeplaatje van marktplaats?

’Dat typeplaatje is los van de bromfiets geweest, u heeft dat plaatje wellicht op Marktplaats gekocht’. ’Deze bromfiets is misschien wel niet deze bromfiets’.

Kreidlerdatabase

Paarse Krokodil

Angelo Damen trekt de vergelijking met het meisje en haar in het zwembad verloren paarse opblaaskrokodil, bekend van televisie. De baliemedewerker tot de moeder, die de krokodil in een hoek achter hem aanwijst: „Beide zijden van het formulier met blokletters invullen en morgen tussen 9 en 10 inleveren bij de Dienst Recreatie.”

Verspilling van belastinggeld en overheidsmiddelen, vindt Damen. „De RDW wil politiemannen in witte pakken inzetten, een forensisch onderzoeksteam à la CSI, om de echtheid van mijn brommertje te laten vaststellen. Het gaat hier niet om zware Oost-Europese voertuigcriminaliteit! Blijkt dan uiteindelijk alles oké, wat natuurlijk zo is, dan slaan ze het framenummer elders opnieuw in mijn Kreidler.”

Daar zit Angelo Damen niet op te wachten. „Alsof dat iets bewijst, dan wel toevoegt…” Bovendien tast het de authenticiteit van de in 1965 in Stuttgart gebouwde brommer aan, meent hij.

Opgeven is geen optie. „Eerder dit jaar werd duidelijk dat diezelfde RDW uit Duitsland geïmporteerde auto’s met valse kilometerstanden moeiteloos goedkeurt. Dat wel, mijn Kreidlertje niet.”

Maar ook na de recente hoorzitting gaf de Rijksdienst voor het Wegverkeer geen krimp. „De RDW handhaaft zijn technisch oordeel dat hij geen identiteit van het frame kan vaststellen”, schrijft hoofd juridische en bestuurlijke zaken van de rijksdienst, mr. H. Pasman.

„Ik ben van oordeel dat de regelgeving correct is uitgevoerd”, orakelt hij verder in onbegrijpelijk ambtenarenjargon. „In de situatie dat de RDW voor het voertuig geen VIN kan vaststellen vanwege het imperatieve karakter van artikel 5 lid 4 bijlage er geen plaats is voor de door u voorgestane belangenafweging.”

Damen laat de zaak bij de bestuursrechter voorkomen. Weer een procedure, weer vertraging, weer verspild belastinggeld. „Principekwestie. Ruim 3000 euro stak ik in de Kreidler, natuurlijk is dit geen omgekatte brommer. Op internet staan vergelijkbare modellen voor twee mille. Maar dit is de míjne, al zo lang. RDW, kom uit die ivoren toren!”

Kreidlerdatabase

Ik werd weggezet als crimineel'

Ik werd weggezet als crimineel', Angelo Damen wil kenteken voor klassieke brommer maar RDW weigert

NULAND - Het is een opvallend gezicht. Een oude pick-up met een klassieke brommer die maandag van Nuland naar Den Haag rijdt.
Angelo Damen doet dit omdat hij een kenteken wil voor die 51 jaar oude brommer. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) weigert dit te geven. Dinsdag dient de zaak.

"Ik heb de Kreidler Florett al dik 36 jaar", vertelt Damen. "Ik kreeg hem van een bevriende slagerszoon uit Monster, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Die had hem de eerste vijftien jaar."

'Er is mee gerotzooid'

Een brommergek wil hij zichzelf niet noemen. "Maar ik heb mooie herinneringen aan deze brommer. Ik ben nogal nostalgisch, sentimenteel ingesteld." Daarom koos hij er jaren geleden voor de Kreidler in originele staat te restaureren in plaats van een andere te kopen op internet.

Maar juist door die restauratie ontstonden de problemen. "Dat had ik helemaal niet voorzien", geeft Damen toe. "Ik kwam 7 augustus 2013 aan bij de RDW, de brommer prachtig gepoetst. Iedereen stond hem te bewonderen, toen de keurmeester zei dat er 'iets niet klopte met het framenummer'. "Daar is mee gerotzooid. Het is niet origineel. Het is er zelf ingeslagen."

'Wat krijgen we nou?'

Volgens Damen was tijdens de restauratie verf in het framenummer gelopen. "Dat heeft degene die de brommer voor mij opknapte er eigenhandig uitgekrabd om het weer goed leesbaar te maken. Daardoor ziet het er niet meer zo strak uit. Maar het is wel degelijk het originele nummer."

De keurmeesters vertrouwden het niet. Daarbij kwam dat het typeplaatje was losgeraakt. "Een keurmeester opperde dat de brommer misschien omgekat was. Toen dacht ik: wat krijgen we nou? Kom ik met mijn 51 jaar oude brommer, word ik weggezet als een crimineel..."

Principezaak

Een herkeuring bij een ander RDW-station leverde geen ander oordeel op en de bestuursrechter stelde de Rijksdienst ook in het gelijk. "Die zei dat ik er vanuit mocht gaan dat de RDW zijn werk goed doet." Daarom kaart Damen de zaak nu aan bij de Raad van State. Hij spreekt van een 'principezaak'.

"Mijn grote hoop is een document dat drie weken geleden opdook, via de laatste manager van de Kreidlerfabriek in Duitsland. Die heeft voor mij het 'geboorteregister' van de Kreidler opgestuurd.
Daarin zie je dat het motornummer en framenummer - die vormen een onlosmakelijke combinatie - de juiste zijn.
Daarmee is voor mij het bewijs geleverd. Maar gelijk hebben, is iets anders dan gelijk kríjgen."

NULAND - Angelo Damen mag niet met zijn 51 jaar oude Kreidler de weg op, dat heeft de Raad van State besloten. Na een lange strijd, is de Nulander uitgeprocedeerd.
Hij is teleurgesteld in het definitieve besluit. "De nog altijd levenslustige brommer moet nu zijn dagen slijten in de woonkamer", aldus Damen in een schriftelijke verklaring.