Kreidler logo

Kreidlerdatabase - Schade aan uw Kreidler

Kreidlerdatabase

Schade aan uw Kreidler

Mocht u - onverhoopt - toch schade aan uw Kreidler oplopen dan zijn hier een aantal goede adviezen.

In geval van schade aan uw Kreidler treedt een vervelend proces in werking

Het is natuurlijk niet te hopen, maar ook niet uit te sluiten.
Op www.Kreidler.nl zijn talloze topics over schade aan Kreidlers door een ongeval of door diefstal.
Voor het gemak spreken we voortaan over 'het gebeuren'.

Kreidlerdatabase

En dan komt een (goede) verzekering om de hoek kijken.

Vergeet vooral niet (zelf) de 'tegenpartij' (indien het gebeuren niet jouw schuld was) per aangetekend schrijven aansprakelijk te stellen voor alle huidige en toekomstige schaden, voortvloeiend uit het gebeuren.

De tegenpartij is niet de verzekering, maar de persoon die de veroorzaker was bij het ongeval!

Ik ga er even (voor het gemak) van uit dat er geen persoonlijk letsel is geweest en we behandelen daarom uitsluitend de schade aan de Kreidler.

Ga er maar van uit dat de verhalen dat je een flink bedrag kunt overhouden aan een schade tot het rijk der fabeltjes behoren.
Natuurlijk, als je veel zelf gaat doen hoef je dat niet te betalen, maar als je deze uren bij je baas was gaan werken had je waarschijnlijk meer verdiend. Waarom? Omdat de expert, namens de verzekering, uitbetaald op basis van een vastgesteld tarief. Dat zijn niet de uren die je er als hobbyist aan besteedt, maar de scherp gecalculeerde uren die gelden voor een professioneel bedrijf er aan besteed.

Laat indien mogelijk de zaak (geheel) afhandelen door één professioneel bedrijf. Er zijn er een paar in Nederland die dit kunnen.
Mijn ervaring met schaden is 'heb geen haast'!!! Haast kost geld !!! ( Ik heb bij een automobielbedrijf enige duizenden schade's afgehandeld)
Spreek met het herstelbedrijf uitvoerig door wat tot de schade hoort en hoe je dit hersteld wilt hebben. Laat hiervan een expertiserapport opmaken en bewaar dit zorgvuldig.
Als de schade is hersteld en er blijkt iets niet in orde kun je hiermee 'verhaal' halen.

En nu de expertise: wees behulpzaam bij het vaststellen van de schade en het schadebedrag. Laat aan de hand van facturen zien wat het je heeft gekost om jouw Kreidler in de staat te krijgen die deze had voor 'het gebeuren' Uiteraard helpen goede foto's hierbij, maar ook de prijzen van bijvoorbeeld marktplaats om te laten zien wat een vergelijkbaar onderdeel nu kost.
En wat te denken van zo'n mooi rapport van de Kreidlerdatabase, waarin je Kreidler beschreven wordt.

Kreidlerdatabase

Wat was de staat van de Kreidler voor het 'gebeuren'

Dat is bepalend voor het schade bedrag. Dagelijks werkte ik met schades (weliswaar aan auto's d.m.v. het programma Audatex)

De wetgever stelt duidelijk dat in geval van schade de benadeelde partij schadeloos gesteld dient te worden 'tot voor het moment van het gebeuren'

En daar zit nou net het probleem. Bij nieuwe objecten is het natuurlijk makkelijk, daar gaan nieuwe artikelen op c.q. worden vergoed. Maar wat nu als het verzekerde object 10 jaar oud is. En bovendien blijkt uit de staat van onderhoud dat de benadeelde partij niet de meeste zorg aan het object heeft besteedt. Wat bijvoorbeeld met banden (bij een auto als voorbeeld)

Een band gaat zo'n 40.000 km mee. De verzekerde heeft er 20.000 mee gereden. Moet dan de verzekering een nieuwe band betalen ??? NEE!!!
Daar heeft men het begrip NVO (Nieuw Voor OUD) in het leven geroepen. De verzekerde krijgt wel een nieuwe band, maar mag daar zelf 50% van betalen !! Als je eerlijk bent is dat dus eerlijk. Immers met de band had nog 20.000 km gereden kunnen worden.

Bij klassiekers (zoals onze Kreidler's) ligt het natuurlijk iets ingewikkelder. Daar zijn ook speciale (register) experts voor. Deze zijn ingeschreven in het register (grote boek) van experts en hebben de eed afgelegd. Zij zullen te allen tijde (proberen) een eerlijk oordeel vellen. Als je aan kunt tonen dat jou tank (absoluut) deukloos was en in nieuwstaat doordat hij net verchroomd was, hebben zij geen moeite om voor deze tank als vergoeding een flink bedrag neer te tellen.

Maar....... iedereen, ook deze experts vinden het vervelend om belazerd te worden. Dat zou je zelf ook vinden. En het verhaal dat je grof geld kan overhouden aan een schade hoort al heel lang tot het rijk der fabeltjes. Natuurlijk, als je uitbetaald krijgt voor spuiten (inclusief arbeidsloon) en je doet het zelf, moet je ook de uren rekenen dat je er mee bezig bent. En wat die uren opgeleverd zouden hebben als je bij een baas was gaan werken. Waarschijnlijk lever je dan geld in.

Kreidlerdatabase

Art. 275 KvK. Deze wet zegt:

Indien het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen bij partijen daartoe benoemd en, des gevorderd door de rechter beëdigd, kan de verzekeraar niet daartegen opkomen, tenzij in geval van bedrog; alles behoudens de bijzondere uitzonderingen bij wet gemaakt.

Wees reëel met je claim, dan zal de expert ook reëel zijn. Vraag irreële dingen en je vindt veel weerstand waar je uiteindelijk geen baat bij zult hebben.
Op basis van deze (vaste) taxatie ligt in ieder geval de dag- c.q. vervangingswaarde van de bromfiets vast.

Blijft verder nog over het principe van de dag- c.q. nieuwwaarde. Als een schade in de aansprakelijkheidssfeer wordt afgehandeld (dus schuld door een derde) dan wordt de schade altijd afgehandeld op basis van dagwaarde of op basis van herstelwaarde. Op basis van herstelwaarde echter alleen als het verschil tussen de dagwaarde voor het evenement en de dagwaarde na het evenement een groot genoeg bedrag vormt om tot herstel over te gaan. Hier is vaak een probleem te vinden.

De dagwaarde voor het schade gebeuren is voor veel ( niet goed op oldtimergebied ingevoerde) experts al een probleem.
Laat staan, wat is het voertuig na het schade evenement (dus met schade) nog waard. Hier moet vaak e.e.a. uit onderhandeld worden. Uit mijn verhaal blijkt dan ook, ga niet zelf met een expert in onderhandeling.
Laat de schade regelen door iemand die er verstand van heeft. Dat kost je in de meeste gevallen wel wat geld, maar kan je ook veel opleveren.

De persoon die voor jou de schade regelt steekt daar tijd en energie in en vraagt daar een redelijke vergoeding voor. Wel van tevoren dat bedrag afspreken. Ga dus met de bromfiets naar een reparateur/bromfietshandelaar o.i.d. die ingevoerd is in de branche en die een goede gesprekspartner is voor de expert.

Deze laat zich niet in de luren leggen door een expert. Waarom niet. Hij weet waar hij over praat, is door jou als expert ingehuurd en heeft vaak meer kennis in huis dan de expert op het gebied van de bromfiets. Vaak is het dan zo dat als hij de schade mag repareren de bemoeienis van zijn kant wordt verwerkt in de reparatiekosten.

Louis Dörr