Kreidler logo

Kreidlerdatabase - Geschiedenis - Hobby van een concern

Kreidlerdatabase

Hobby van een concern

Het bedrijf van Kreidler werd opgericht in de tijd van strip held Lucky Luke, de Telegraaf en het Wilde Westen.

Misschien zijn de telegraaf draden, die je in de avonturen van deze snel schietende cowboy tegenkomt, wel van dit Duitse fabricaat.

Kreidlerdatabase

Anton Kreidler

Anton Kreidler is één van de grote namen in de (Duitse) Industriële Revolutie, eind 1800, begin 1900.
Anton Kreidler werd geboren op 19 mei 1863.

Op school blonk hij al uit door kennis en kunde.
Op de hogere school volgde hij ook nog enige tijd Hogere Handelskennis en Elektrotechniek.

Als eerstejaars heeft Anton Kreidler in 1883 in militaire dienst nog een zekere Overste Graaf von Zeppelin gediend bij het traditie rijke Stuttgarter 13 Ulanerregiment.

In 1888 begint de jonge elektrotechnicus in de ouderlijke woning (in de logeerkamer 'gastenzimmer') koperdraad voor telegrafie te maken.

Kreidlerdatabase

Het eerste begin

Zijn in 1889 opgerichte bedrijf 'Stuttgarter Telegraphendraht- und Kabelfabrik A. Kreidler' gevestigd in Stuttgart, in een ruimte in de Böblingerstraße 52, biedt plaats aan 4 zelf geconstrueerde machines, aangedreven door een 2 pk gasmotor.

Slechts na één jaar is er alweer behoefte aan een grotere ruimte, die wordt gevonden in de Furtbachstraat. Maar ook hier wordt alles binnen de kortste keren te klein. In 1892 wordt er derhalve in de Kasernenstraat 56 een groot fabriek- en woon gebouw neergezet en wordt het enorm uitgebreide machinepark opgesteld.

Gemaakt worden (elektriciteit) draden met de hoogste precisie met als kleinste diameter 0.05 millimeter. Een bijzonder product is de met zijde omwikkelde Constantendraad met een diameter van 0.025 millimeter, dunner als een vrouwenhaar.

In 1905 besteld Anton een enorme stoommachine voor de aandrijving van diverse machines in zijn fabriek.
Tot het einde (1982) blijft deze machine in de fabriek staan.

Kreidlerdatabase

Tentoonstelling

Hoogtepunt

Hoogtepunt in de ontwikkeling van het jonge bedrijf is de deelname aan de 'Stuttgarter Ausstellung fur Elektrotechnik und Kunstgewerbe' in 1896.
Uit de handen van de Koning van Wüttenberg, welke begeleidt wordt door de Groothertog Friedrich de II, ontvangt hij de gouden medaille.

Nog voor de eeuwwisseling (1900) vind een beslissende verandering plaats, bij de dan 36 jarige Anton. Hij verenigt zijn bedrijf met het 'Suddeutschen Kabelwerke AG' uit Mannheim, waarvan hij na een aantal jaren ook eigenaar wordt.
In deze tijd wordt ook de 'Zuricher Draht- und Kabelwerke AG' opgericht.
We hebben het dan over hoogspanningskabels, telegraafkabels en de bijbehorende producten.

De telefoon bijvoorbeeld was ook zo'n oprukkend fenomeen.
1903 Oprichting van 'Kreidler 's Metallwerk Anton Kreidler ' , adres Mörikestraat 69. Eerste product: fijn koperdraad, kleinste diameter 0.2 millimeter.


Kreidlerdatabase

Stuttgart - Zuffenhausen

In 1905 koopt Kreidler een enorm stuk grond aan in Stuttgart - Zuffenhausen.

In April 1906 begint hier de bouw van 'Werk Zuffenhausen' later genoemd 'Werk 1'. Dit wordt op 16 oktober 1906 in gebruik genomen.

De hiernaast getoonde tekening is van 1913

Kreidlerdatabase

Kreidler auf der Messe

In 1907 wordt de eerste Krüpp staven pers aangekocht. Hiermede worden de eerste messing staven geproduceerd.
Vanaf 1908 produceerde Kreidler ook koperen plaat materialen. De productie hiervan loopt door tot 1914/15. In 1910 wordt het gebouw in gebruik genomen waar het latere laboratorium wordt gehuisvest. In 1911 wordt het gieterij gebouw in gebruik genomen. In de vorige eeuw was aluminium duurder dan goud.

Maar als vanaf 1911 dit materiaal op grotere schaal beschikbaar komt, is Kreidler één van de eersten om er nieuwe soorten geleide kabels van te maken.
In 1914 dwingt het begin van de eerste wereldoorlog Kreidler tot productie van materialen uit ijzer en zink.
In 1915 wordt de kantine en het ontvangst magazijn in gebruik genomen. Tevens wordt dat jaar een aanbouw en opbouw gerealiseerd waar de latere eigen leerschool van Kreidler komt.

In 1915 wordt de firma naam 'Kreidler 's Metall und Drahtwerke GmbH'.
Herr Carl wordt bedrijfsleider. De Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog hebben voor Kreidler desastreuze gevolgen. Maar hij is er de man niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten en start zijn bedrijf weer helemaal opnieuw.

 • 1921 wordt het grondstuk in Zuffenhausen aanzienlijk uitgebreid. Ook wordt een speciale afdeling persen in het leven geroepen.
 • 1924, Dipl. Ing. Alfred Kreidler, zoon van de oprichter, begint bij de firma.
 • 1925 wordt het hoofdkantoor gebouwd. Ook wordt nu het chemisch en mechanisch laboratorium in gebruik genomen. Herr Dr. Worner word technisch bedrijfsleider.
 • 1926 wordt een begin gemaakt met de productie van messing plaat. Dit loopt door tot 1929/30.
 • 1927 wordt de elektrische gieterij geopend.
 • 1928 is de feestelijke herdenking ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
 • 1930 wordt begonnen met het produceren van profielen uit koper, aluminium en aluminium legeringen als ook draad uit aluminium en aluminium legeringen.
 • 1933 ontwikkeld Kreidler een nieuwe aluminium legering genaamd 'Spanal'.
 • 1934 Siegelberg-Anwesen wordt gepacht. De productie van aluminium producten wordt hier naar toe verplaats.
  Tevens wordt in 1934 een hulpfonds in het leven geroepen ten behoeve van de arbeiders de latere 'Kreidler Hilfe'. Nieuwbouw ten behoeve van de Deelperserij en Machinebouw.
 • 1935 wordt een stuk grond in het dan nog onbekende Kornwestheim aangeschaft ten behoeve van 'Werk 3'.
 • 1936 wordt een groot bedrijfsmagazijn en een speciale hal voor profiel trekken in gebruik genomen.
 • 1937/38 ontstaan in 'Werk 3' een gieterij, ontvangst magazijn, een eindcontrole hal en pers werk, walserij turbine- en ketelhuis en water koel toren.
 • 1939 wordt de productie van aluminium overgebracht van Siegelberg naar Kornwestheim.
 • 1941 wordt een metalo-grafisch en spectro-analytisch laboratorium in gebruik genomen in Zuffenhausen.
  Tevens worden in Kornwestheim de afdelingen bedrijfsmagazijn en elektra werkplaats uitgebreid.

Kreidlerdatabase

Alfred Kreidler

Op 28 juni 1942 overlijdt firma oprichter Anton Kreidler op 79 jarige leeftijd.

Na de dood van zijn vader op 28 juni 1942 neemt Alfred Kreidler , na een rouwperiode, de fabriek voortvarend over, waar hij al sinds 1924 werkte.
Na de totale ontmanteling van Kreidler 's fabriek in 1945 (voor de tweede keer dus) ziet hij kans deel uit te maken van het Duitse 'Wirtschaftswünder'.

Daarbij valt op dat binnen het Kreidler concern al in deze tijd een sociaal werknemers beleid wordt gevoerd. Mede hierdoor wordt een sterke betrokkenheid bij het bedrijf bevorderd.
Er is dan ook nooit gestaakt bij de firma Kreidler .

Het produceren van de industriële producten, waaronder vooral kabels en half-fabrikaten vormen opnieuw de core-business van het bedrijf. Ook maken zij inmiddels smeed stukken en Zink-Aluminium legeringen. Alle producten ondergaan een zeer strenge kwaliteitscontrole. Het is dan inmiddels 1948.

In 1949 besluit Anton een afdeling Constructie en Beproeving ('Konstruktions- und Versuchabteilung') te stichten die bij de nieuwe firma, Kreidler Fahrzeugwerke, aan de gang moet. Josef Strzelczyk wordt de nieuwe bedrijfsleider.

Links het nieuwe logo van de firma, een gestileerde 'K'op een staaf messing. Rechts het logo van de afdeling 'Fahrzeugbau' een dubbele 'K' met doelgerichte pijl.

Kreidlerdatabase

Kijk hoe de Kreidlers werden gemaakt 😊

Kreidlerdatabase

Kreidler, een goede werkgever (voor het kader 😜 )

Vroeg in het bestaan ging men nog wel eens 'vissen'. Ook daar werd een folder van gemaakt.