Kreidlerdatabase

Disclaimer & Algemene Verordening Gegevensbescherming

 1. De Kreidlerdatabase en onderliggende sub-site's hierna te noemen Kreidlerdatabase, stelt het op prijs dat u hier een bezoek brengt.

 2. De Kreidlerdatabase heeft als doelstelling het beheren, behouden en verspreiden van de bezigheden en hobby's waar het Kreidler betreft.

 3. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Kreidlerdatabase en informeert u over de activiteiten en interesses van de Kreidlerdatabase.

 4. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site.  Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

 5. De site is voortdurend in ontwikkeling. Hiervoor houden wij de 'Rules of Usability ' aan.

 6. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze site niet zult verstoren door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.

 7. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de Kreidlerdatabase gecorrigeerd zullen worden.

 8. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden.

 9. Aan de inhoud van de Kreidlerdatabase internet site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 10. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is (voor zover wij weten) vrij en gratis te gebruiken, echter wel met bronvermelding.

 11. De Kreidlerdatabase heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich als nog tot Kreidlerdatabase wenden.

 12. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.

 13. Aangezien het verboden is om op de openbare weg met opgevoerde Kreidler's te rijden, moeten de op deze site geplaatste technieken die gebruikt werden om een Kreidler 'harder' te laten lopen worden gezien als een leergang voor race- & cirquit machine's en leerstof voor de techniek, alsmede als uiting voor de 'hoogstandjes' die uit technisch oogpunt nodig zijn om een machine zodanig te laten presteren.

 14. De Kreidlerdatabase internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computer virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 15. Deze internet site kan tevens links bevatten naar andere sites. Kreidlerdatabase is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internet site's, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internet site.

 16. Kreidlerdatabase wil geen vertrouwelijke informatie via deze internet site ontvangen, of informatie die auteurs rechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd.

 17. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij u ontvangen wordt door Kreidlerdatabase gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

 18. De Kreidlerdatabase behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

 19. De door u verstuurde persoonlijke gegevens worden door Kreidlerdatabase gebruikt om contact met u te onderhouden.

 20. Uw persoonlijke gegevens worden UITSLUITEND door mij gebruikt en worden niet gedeeld of verkocht.
  Enige uitzondering is melden van (misdadige) gegevens aan Justitie.

 21. Door Kreidlerdatabase verzonden informatie per email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

 22. Kreidlerdatabase staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan.

 23. Aan de hier aan u aangeboden of toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 24. Deze website gebruik in sommige gevallen Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. (Zie gebruik Google!)
  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
GDPR - General Data Protection Regulation

 1. Ik ben mij ten zeerste bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met uw privacy en deze goed te beschermen.

 2. Daarom ook heb ik al lang geleden besloten dat de Kreidlerdatabase bestaat uit twee gedeelten:
  Een internet gedeelte en een gedeelte uitsluitend op mijn laptop.

  1. Het internetgedeelte is openbaar en voor iedereen te raaplegen

  2. Het laptopgedeelte staat volledig los van het internet gedeelte!

 3. Indien u de gegevens van uw Kreidler doorgeeft - wordt u tevens gevraagd naar uw privé gegevens.
  Deze (privé) gegevens worden uitsluitend gebruikt op mijn laptop in de Kreidler DATABASE.

 4. In de Kreidlerdatabase (laptopversie) worden UW gegevens ingevuld in het RELATIESCHERM en voorzien van een UNIEK relatienummer.

 5. In de Kreidlerdatabase (laptopversie) worden de gegevens van uw Kreidler in het VOERTUIGSCHERM ingevuld.
  Vervolgens wordt het eigenaars nummer aan deze Kreidler gehangen'

 6. Op deze manier is het mogelijk de historie van elke Kreidler te volgen zonder dat persoonlijke gegevens openbaar worden.

 7. Zonder voorafgaande toestemming worden uw persoonlijke gegevens nooit doorgegeven, openbaar gemaakt of verkocht.

 8. Uw gegevens blijven bij mij: Ik geef uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 9. Indien u heeft besloten gebruik te maken van één van onze diensten vraag ik enkele gegevens van u teneinde deze diensten te kunnen leveren. Denkt u hierbij aan naam, adres, email en telefoonnummer etc.

 10. Ik sla deze gegevens pas op na uw nadrukkelijk verkregen toestemming.

 11. Websites van derden: Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 12. Ik behoudt mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Opgesteld 11.12.1998 - Laatst gewijzigd:  4 Juni, 2018 9:35 AM

 

KRF