Kreidlerdatabase

Disclaimer

 1. De Kreidlerdatabase en onderliggende sub-site's hierna te noemen Kreidlerdatabase, stelt het op prijs dat u hier een bezoek brengt.
 2. De Kreidlerdatabase heeft als doelstelling het beheren, behouden en verspreiden van de bezigheden en hobby's waar het Kreidler betreft.
 3. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Kreidlerdatabase en informeert u over de activiteiten en interesses van de Kreidlerdatabase.
 4. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site.  Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.
 5. De site is voortdurend in ontwikkeling. Hiervoor houden wij de 'Rules of Usability ' aan.
 6. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze site niet zult verstoren door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.
 7. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de Kreidlerdatabase gecorrigeerd zullen worden.
 8. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden.
 9. Aan de inhoud van de Kreidlerdatabase internet site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 10. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is (voor zover wij weten) vrij en gratis te gebruiken, echter wel met bronvermelding.
 11. De Kreidlerdatabase heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich als nog tot Kreidlerdatabase wenden.
 12. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.
 13. Aangezien het verboden is om op de openbare weg met opgevoerde Kreidler's te rijden, moeten de op deze site geplaatste technieken die gebruikt werden om een Kreidler 'harder' te laten lopen worden gezien als een leergang voor race- & cirquit machine's en leerstof voor de techniek, alsmede als uiting voor de 'hoogstandjes' die uit technisch oogpunt nodig zijn om een machine zodanig te laten presteren.
 14. De Kreidlerdatabase internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computer virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
 15. Deze internet site kan tevens links bevatten naar andere sites. Kreidlerdatabase is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internet site's, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internet site.
 16. Kreidlerdatabase wil geen vertrouwelijke informatie via deze internet site ontvangen, of informatie die auteurs rechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd.
 17. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij u ontvangen wordt door Kreidlerdatabase gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
 18. De Kreidlerdatabase behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.
 19. De door u verstuurde persoonlijke gegevens worden door Kreidlerdatabase gebruikt om contact met u te houden.
 20. Door Kreidlerdatabase verzonden informatie per email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
 21. Kreidlerdatabase staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan.
 22. Aan de hier aan u aangeboden of toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 23. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
  Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Opgesteld 11.12.1998 

Laatst gewijzigd:  21.11.2017

KRF