Kreidlerdatabase

Importeren historisch voertuig

Bezoek vooral de site van de RDW door op de link te klikken !!!!

Bij de RDW werken een aantal zeer bekwame mensen !!

Denk bij het importeren niet 'dat doe ik wel even' want zo werkt het niet.
En natuurlijk bestaat er een verschil tussen het importeren van een bromfiets en een motorfietes.

Zoetermeer, 28 juni 2004

De voorwaarden voor het importeren van voertuigen zijn sinds 1 januari 2004 veranderd door de invoering van een Europese richtlijn. Voor een buitenlands voertuig, dat al eerder in het buitenland was geregistreerd en waarvoor in Nederland een kenteken wordt aangevraagd, moet het originele buitenlandse voertuigdocument worden ingeleverd bij de RDW. Omdat deze documenten van veel historische voertuigen niet meer aanwezig zijn zouden door deze maatregel deze voertuigen niet meer de weg op kunnen. Daarom maakt de RDW een uitzondering voor dit soort voertuigen.
De verandering per 1 januari 2004 komt door de invoering van een Europese richtlijn waarin de harmonisatie van kentekenbewijzen wordt geregeld. Daardoor zijn de eisen voor de aanvraag van een Nederlands kentekenbewijs aangescherpt.

Eigenaren van historische voertuigen zonder Nederlands kenteken komen daarmee in de problemen.

Veel historische voertuigen zijn jaren geleden geïmporteerd. De restauratie van dat soort voertuigen duurt meerdere jaren. Eigenaren verkeren in de veronderstelling dat het voertuig gewoon een Nederlands kenteken kan krijgen, omdat op het moment van import immers nog niet bekend was dat de originele documenten bij het voertuig aanwezig moesten zijn. Het alsnog achterhalen van de originele voertuigdocumenten is dan een probleem. Om toch een kenteken voor het voertuig te kunnen krijgen moet worden aangetoond dat het ingeslagen Voertuig Identificatie Nummer (VIN) bij het betreffende voertuig hoort. Hulpmiddelen bij de identificatie kunnen zijn:

Soms is de voertuigidentiteit beter vast te stellen als het voertuig nog niet is gerestaureerd. De eigenaar kan dan een zogenaamd vooronderzoek laten uitvoeren door de RDW, waardoor problemen achteraf kunnen worden voorkomen. De herkomst van een voertuig moet ook kunnen worden aangetoond. Dat kan met een originele aankoopnota of een gelijkwaardig document. Deze regeling geldt uitsluitend voor een historisch voertuig in (nagenoeg) de originele uitvoering en dus niet voor een gemodificeerd voertuig of een voertuig dat is opgebouwd uit oude onderdelen (kitcars).

link: http://www.rdw.nl/cgibin/search/redir.pl?file=ned/01_actueel/04_persberichten/ned0104_200405.htm

Hier een stukje van de Fehac:

Import historische voertuigen
De voorwaarden voor het importeren van voertuigen zijn sinds 1 januari 2004 veranderd door de invoering van een Europese richtlijn. Echter, de Fehac heeft geconstateerd dat de richtlijn zoals deze werd uitgelegd voor klassiekers onwerkbaar was en er in de praktijk toe heeft geleid dat er een half jaar geen kentekens zijn toegekend aan een hele categorie voertuigen (import en schuurvondsten zonder volledige papieren). De RDW heeft zich dit gerealiseerd en heeft in overleg met de Fehac met onmiddellijke ingang het regime versoepeld. Daarnaast hebben wij aanvullende afspraken kunnen maken voor voertuigen die dateren van vóór de invoering van de typegoedkeuring:

Omschrijving:  
Personenauto's
1 januari 1973
Lichte bedrijfsvoertuigen
1 januari 1973
Aanhangwagens
26 november 1975
Zware bedrijfsvoertuigen
1 juli 1967
Bromfietsen Datum invoering typegoedkeuring 1 januari 1974 (t.z.t. in te voeren)


Voor bovengemelde voertuigen geldt dat de eigenaar zoveel mogelijk informatie moet verzamelen (typeplaatje, verklaring fabrikant, documentatie, aankoopnota etc., de herkomst moet dus wel op een of andere manier worden aangetoond). Aangezien dat vaak niet volledig zal lukken, zal de FEHAC voortaan worden aangemerkt als officiële autoriteit en krijgt de Fehac het exclusieve recht om bouwjaarverklaringen af te geven. Met deze verklaring kunnen deze voertuigen zonder originele kentekens gewoon door de molen en (mits deze aan alle andere eisen voldoen) een - nieuw - kenteken krijgen. De bijdrage voor deze service zal voor leden van aangesloten clubs zo laag mogelijk worden gehouden en voor niet-leden wordt een aanmerkelijk hoger bedrag gehanteerd.

Uiteraard was er een stapel probleemgevallen van het afgelopen half jaar. De FEHAC heeft in goed overleg kunnen bewerkstelligen dat een soort eenmalig generaal pardon zal worden verleend.
Nu worden de probleemgevallen in de lijn met de nieuwe afspraken opnieuw in behandeling genomen. Normalerwijze zouden volgens de nu geldende regel mensen wier voertuig al is gekeurd na 8 weken hun geld kwijt zijn en zou het voertuig opnieuw gekeurd moeten worden.

Wat zegt de RDW over importeren: Uw auto of motor laten onderzoeken door de RDW voor invoer

Wanneer u uw in het buitenland aangeschafte auto of motor wilt laten voorzien van een Nederlands kentekenbewijs, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is een onderzoek door de RDW.

Uw auto moet worden onderzocht op een keuringsstation van de RDW.
Tijdens het onderzoek wordt gecontroleerd of het voertuig in Nederland kan worden toegelaten op de weg. De technische eisen waarop het voertuig wordt beoordeeld zijn afhankelijk van het land van herkomst.
Bij de keuring worden tevens de gegevens voor de aangifte van de Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) vastgesteld. Voor de aangifte BPM kunt u vervolgens terecht bij het aangiftepunt van de Douane, dat in de meeste keuringsstations is gevestigd.

Afkomstig uit EU-lidstaat, EVA-land of verhuisboedel.

Algemeen kan worden gesteld dat een voertuig dat al eerder in een lidstaat van de Europese Unie geregistreerd is geweest, in Nederland wordt toegelaten als het voldoet aan de permanente (APK) eisen van het Voertuigreglement. Dit geldt ook voor een voertuig dat eerder is geregistreerd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland of dat valt onder verhuisboedel (ongeacht het land van herkomst).
Daarnaast heeft de RDW gegevens nodig om het voertuig op te kunnen nemen in het kentekenregister en een kentekenbewijs te kunnen maken. Indien het voertuig is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring - hetgeen voor bijna alle voertuigen van na 1997 geldt – zal registratie plaatsvinden op basis van deze typegoedkeuring. Vaak is op het buitenlandse kentekenbewijs de benodigde informatie vermeld. Geeft het buitenlandse kentekenbewijs onvoldoende informatie, dan moet een Certificaat van Overeenstemming (CVO) worden overgelegd. Is het voertuig niet volgens een Europese typegoedkeuring gebouwd, dan worden de gegevens van het buitenlandse kentekenbewijs overgenomen.

Afkomstig uit een ander land en geen verhuisgoed.

Een auto die wordt geïmporteerd uit een ander land of die nooit eerder is geregistreerd, moet voldoen aan de toelatingseisen van het Voertuigreglement. Deze eisen zijn veel uitgebreider dan de permanente eisen en individuele toetsing is een zeer kostbare zaak. Daarom is in feite de enige manier om aan te tonen dat het voertuig aan de toelatingseisen voldoet, het overleggen van een verklaring dat er voor het betreffende voertuig een Nederlandse of Europese typegoedkeuring bestaat. Deze verklaring moet zijn afgegeven door de voertuigfabrikant of zijn in Nederland gemachtigd importeur.

Benodigde bescheiden

Naast een eventueel Certificaat van Overeenstemming en het strookje van de ARN-betaling dient u de volgende bescheiden bij de keuring te overleggen:

  1. Buitenlands kentekenbewijs
    1. Per 1 juni 2004 is de richtlijn 1999/37/EG van kracht geworden. Deze richtlijn verplicht u tot het inleveren van het buitenlandse kentekenbewijs, wanneer u een voertuig in Nederland wilt registreren.
    2. Indien er geen volledig buitenlands kentekenbewijs wordt overgelegd kan dit betekenen dat de kentekenaanvraag niet in behandeling wordt genomen;
  2. Legitimatiebewijs
    1. Voor tenaamstelling moet u zich legitimeren. 

 

Klik hier voor de tarieven van de RDW
Op de RDW website vindt u alle informatie over de producten en diensten van de RDW.
Wilt u desondanks de desbetreffende brochure ontvangen, maak dan gebruik van de RDW-aanvraagpagina .

U kunt een keuringsafspraak maken via het centrale telefoonnummer: 0900 07 39

(€ 0,10 p.m.) vanuit Nederland; klik hier als u van uit het buitenland belt. Link naar telefoonnummer vanuit buitenland
U kunt uw auto of motor op een trailer of een autoambulance naar het keuringsstation laten brengen, maar u kunt ook zelf uw auto naar het keuringsstation rijden. In dat laatste geval moet u wel een ééndagskentekenbewijs bij de RDW aanvragen. U kunt dat het beste doen bij het maken van de afspraak voor het onderzoek. Aan dit ééndagskenteken zijn geen kosten verbonden.

Bij het keuren van een motorfiets die afkomstig is van een ander land dan Nederland is het makkelijk dat je bij de keuring kan vertellen welk Nederlands goedkeuringtype bij de Kreidler hoort.