Kreidlerdatabase

General Data Protection Regulation

In 2018 wordt de nieuwe GDPR van kracht.
De Kreidlerdatabase heeft de gegevens van de Kreidler eigenaren slechts op 1 (één) computer staan (en dus niet in de cloud o.i.d.) en heeft dit in een 2x beveiligd bestand staan.
Er zijn, naar beste weten, voldoende maatelen genomen om 'lekken' te voorkomen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt een Europa-brede wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar verwachting per 2018 zal vervangen. Volgens het meest recente tijdpad wordt de GDPR per 1 januari 2016, met een implementatietermijn van 2 jaar, van kracht. Besluitvorming over deze wet loopt voortvarend maar is nog in volle gang. De GDPR brengt ten opzichte van de huidige Europese privacy richtlijnen (de Data Protection Directive uit 1995) waarschijnlijk de volgende grote wijzigingen:

In hoeverre deze wijzigingen daadwerkelijk hun beslag gaan vinden is uiteraard pas bij het definitief worden van de GDPR te bepalen.